Sektörün Muhattabı Kim ?

0
948
görüntülenme

Soruyu bilinçli olarak sorduk, çünkü verilecek cevap önemliydi. Sektörümüzün yasalar çerçevesinde bir muhatabı olduğunu ilk defa SÜSBİR Arayış Toplantısı’nda tanık olduk.

Kafaları karıştırmaya gerek yok. Tohumculuk yayası uygulanacak gibi görünüyor. Çünkü, yasanın uygulamasını takip edecek bakanlık ve bakanlığın ilgili biriminin ve yetkililerinin adı konulmuş durumda. Sıra sektöre gelmiş gibi görünüyor… Artık sektör mensupları ortak aklın gereği olarak, kendi çıkarlarını savunmak üzere SÜSBİR’de toplanmak zorunda.

SÜSBİR’in İstanbul Beyazıt Antik Hotel'de üyelerine yönelik düzenlediği ve sektörün sorunlarının görüşülerek çözüm yollarının tartışıldığı serbest gündemli toplantı 17.04.2010 tarihinde yapıldı. TUGEM Tohumculuk Daire Başkanı A. Metin Kaycıoğlu’nun da katıldığı toplantının açılış Başkan Osman Demir yapmıştı. Birliğin kuruluşundan bu yana geçen süreç hakkında kısa bilgi veren Demir, “Çıkan yasa bizim için bir fırsattır. Birlikte olmak için gereken bütün hassasiyeti gösteriyoruz. İlk defa bir muhatabımız olacak eğer birlik altında etkin bir şekilde sektörü temsil edebilirsek, örneğin kamu veya diğer ihalelere sadece gerçek üreticilerin ve sektör firmalarının katılmasına ilişkin kangren olmuş sorunlarımızı çözebiliriz. Piyasadaki haksız rekabet koşullarına ilişkin tedbirler oluşturabiliriz. Kalitesiz bitki ihraç ederek sektörün yurtdışındaki imajının bozulmaması için önlemler alabiliriz.” dedi.

 

Tohumculuk Daire Başkanı A. Metin Kaycıoğlu
TUGEM Tohumculuk Daire Başkanı A. Metin Kaycıoğlu ise yaptığı konuşmada, “Sektörünüzün yıllardır aradığı muhatap bu yasayla ve çıkartılan yönetmeliklerle ortaya çıkmıştır. Sektör olarak sorunlarınınızı çözmek istiyorsanız birlik çatısı altında örgütlenmek ve bir araya gelmek zorundasınız.”dedi. Kaycıoğlu, 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu hakkında açıklayıcı bilgiler aktararak, yasanın hem tohumdan hem de çelikten çoğaltım yapan herkesi kapsadığına dikkat çekerek, “Bu sektöre verilecek bütün hizmetler bu yasanın kapsamı içindedir. Sektörümüz bu yasanın gereği olarak SÜSBİR içinde organize olmalıdır. Bu yasayı uygulayarak bakanlığa ait birçok yetkiyi size vermeyi hedefliyoruz. Gösterilen tereddütlerin bence bir anlamı yoktur. Biz bunu idari yaptırımlar yerine gönüllük temelinde çözmek istiyoruz. Eğer bazı sorunlar varsa bu sorunları aşmak için yapılması gerekenleri genel kurullarda alınacak kararlarla çözebilirsiniz.” dedi.

Binde üç kesinti üzerine düşünceler…
Toplantı boyunca söz alan konuşmacılar hemen hepsi binde üç olan kesinti üzerine konuştu ve bu oranın her faaliyete ilişkin belirlendiğini ama peyzaj firmalarının bitki üretimi veya çoğaltımı dışındaki faaliyetlerinin de bu orana tabi olmasının yanlışlığına dikkat çekti. Ayrıca hemen her konuşmacı diğer sektörel sorunlara ilişkin de görüş belirterek sorular yöneltti. Her soruyu tek tek cevaplandıran TUGEM Tohumculuk Daire Başkanı Metin Kaycıoğlu, SÜSBİR’in yapacağı genel kurullarda bu sorunun çözümüne ilişkin karar alıp uygulayabileceğine dikkat çekti.

İsteyen herkes söz aldı
Toplantı sırasında çeşitli açıklamalar yapan SÜSBİR Yönetim Kurulu Üyesi Büyükçamlıca’dan Kadir Gümüş’le birlikte Türkiye’de süs bitkileri üretimi konusunda bir okul gibi kabul edilen iki kuruluşun temsilcisi VSB’den Baykal Veliağagil, Gardenia’dan Recardo Dishperati’i de söz alarak konu üzerine görüşlerini belirtti. Ayrıca Natural Peyzaj’dan Savaş Akçan, Adaplant’dan Yasin Otuzoğlu, Büyük Mezat, S.S Flora Çiçekçilik Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Muammer Yazıcı, Albanian Garden’dan İbrahim Ercan Koray, Kardelen Çiçekçilikten Selehattin Altun, Syngenta’dan İbrahim Aydın, Sakarya Botanik’ten Atıf Bağcı ve adını anamadığımız birçok üye söz aldı ve konuştu.

Neler konuşuldu…
Bugüne kadar kurulan bazı dernek ve kooperatif girişimlerinden bir netice alınamamış olmasından dolayı bu konuda sektörde bir enerji kaybı yaşandığına dikkat çekildi. Kamu kurumlarıyla sektör arasında köprü olacak bu Birlikte  alt gruplar oluşturularak genel ve bölgesel sorunların, kaynakların,  piyasa şartları ve pazarlama önerilerinin, zirai mücadele önlemleri v.s gibi sorun ve çözümlerinin saptanması ve çeşitli stratejilerin geliştirilmesinin altı çizildi. Süs Bitkisi Üreticileri Alt Birliği’ne kimlerin üye olabileceği, üretici olarak kimlerin tanımlanacağı ve Birliğe daha geniş katılım sağlamak için nelerin yapılabileceği ile ahlaki kuralların belirlenmesi, bu kurallara uyum konusuna değinildi.Birlik üyelerinin su, elektrik, akaryakıt gibi giderlerde üreticilere sağlanan avantajlardan ve birlik olmanın yaratacağı imkanlardan yararlanabilmeleri için gerekli girişimlerin yapılması, ayrıca fidanlıkların bulunduğu imarlı arazilerden emlak vergisi alınmaması için girişimlerde bulunulması da görüşüldü.

Ruhsatlandırma ve kayıt dışının önlenmesi…
Fidanlıklarda ruhsatlandırılma başlatarak kayıt dışı faaliyetler önlenmesi de gündeme alınarak, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin vergiden muaftır olmasına rağmen bu firmalara yurtdışında peyzaj-çevre düzenleme hizmeti veren taşeron firmalardan vergi alınması da gündeme getirilen konulardan biriydi. Bilindiği gibi inşaatların peyzaj-çevre düzenleme projelerinde peyzaj mimarı onayı şartı getirilmiş, ancak şu ana kadar tam olarak uygulamaya geçilmemiştir. Bu konuda bir an önce tam uygulama sağlanması hususunda yapılacak girişimlerde peyzaj mimarları odası ile işbirliği yapılması dikkat çekici bir öneriydi.

Komisyon çalışmaya başladı.
Yönetim ile birlikte yukarıdaki konularda fikir üreterek ilerde yapılacak bir tüzük değişikliğine zemin hazırlamak üzere bir komisyon kurulması fikri ağırlık kazanmış ve seçilecek komisyonun 15 mayıs 2010 tarihine kadar bu konuda somut öneriler oluşturmasına karar verilmiştir. Yapılan oylama ve değerlendirme sonucu komisyon aşağıdaki üyelerden oluşmuştur.Baykal Veliağagil (VSB Yalova) , Kemal Çetin (Yeşil Sanat Peyzaj İstanbul) Mahmut Togan (Doğa Yalova), Osman Yanık (Garden Koala Adana), Riccardo Desperati (Gardenia Sakarya), Savaş Akcan (Naturel Peyzaj İstanbul), Selahattin Altun (Kardelen İzmir), Yasin Otuzoğlu’ndan (Adaplant Sakarya) oluştu. Ayrıca SÜSBİR Yönetim Kurulu’ndan bir kişi ve SÜSBİR Genel Sekreteri de doğal üye sayılacaklar.

CEVAP VER