Turizm sektörü ve peyzaj mimarlığı

0
1372
görüntülenme

Ülke ekonomisine ciddi bir girdi sağlayan turizm artık insanoğlu için lüks olmaktan çıkıp, bir  ihtiyaç haline gelmiştir. Gezmek, eğlenmek, tanımak için yapılan gezilerde insanlar güvenli bir ortamda rahat ve huzurlu olmak isterler. Doğayı, eğlenmeyi ve huzuru bir arada sunan turizm tesisleri tasarımlarıyla, görselliğinin yanında fonksiyonel oluşu, alanların daha etkin kullanılmasında da yarar sağlar. Peyzaj çalışmalarının yarattığı düzen ve uyum, oluşturulan renk cümbüşü mekanların cazibesini artırır. Bu nedenle ülke turizminde peyzajın ve peyzaj mimarının ciddi katkısı vardır. Elbette yatırımcının tercihini ve desteğini de göz ardı etmemek gerekir. İş hayatına başladığım firmanın, bölgenin tanınan birçok beş yıldızlı oteline danışmanlık yapmış olması benim için çok iyi bir başlangıç olmuştu. Ayrıca turizm sektörünün peyzaja verdiği değeri gördükçe tercihimi turizmde çalışmaktan yana yaptım.

 

Bahçe departmanları…

Antalya Bölgesi’nde bulunuyor olmam birçok turizm tesisini yakından tanımama neden oldu. Özellikle kurumsal yapının oturmuş olduğu tesislerde Peyzaj Birimi, bahçe bakım gereksinimlerini karşılayacak ekip, ekipman ve işletme bütçesiyle ayrı bir departman olarak tesis birimleri arasında yerini almaktadır.  

Peyzaj Departmanı ise, mevcut bahçe alanının sağlıklı kalması için gerekli olan bakım çalışmalarının yanı sıra yeni yatırımlar için tasarım ve uygulama çalışmaları da yapar hale geldi. Turizm tesislerinin uygulama ve bakım safhalarında haliyle peyzaj mimarı’na ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle gerekli uygulamalar alan bilgisine sahip peyzaj mimarlarının kontrolünde yapılması tercih edilmelidir. Bu çalışmaları üç ana başlık halinde sıralayacak olursak;

 

Planlama Çalışmaları

Turistik tesisler yıllık bütçeleriyle belirli kârlılıkları yakalamaya çalışan işletmelerdir. Bu nedenle Peyzaj Departmanları da planlanan bütçe kalemleri dahilinde yıl bazında faaliyet gösterirler. Bu kalemler işletme, yatırım ve personeli kapsamaktadır. Kısacası alınacak malzeme, planlanan tasarım, çalışacak personel gibi maliyetler firma karlılığı ile doğru orantıda olmalıdır. Bu da haftalık, aylık hatta yıllık bahçe bakım planlarının hazırlanmasına ve bu planların hayata geçirilmesi için belirli bir bütçe öngörülmesine neden olur. Doğru yapılan planlamalar işletme karlılığını da olumlu katkıda bulunacaktır. 

 

Uygulama çalışmaları

Turizm tesislerinde belirli bir bütçe doğrultusunda peyzaj alanlarına dahil edilecek yeni alanlar yatırım kapsamında ele alınır. Planlanan tasarımlardaki temel nokta ise misafir gereksinimleri ve bu doğrultuda oluşacak misafir memnuniyeti olmalıdır. Bunun için de belirli tasarımın yapılması ve bu tasarımın keşfinin oluşturulması şarttır. Yapılan keşif gerekli uygulamanın başlatılması için bir üst kurula sunulduktan sonra da gerekli onaylar alınarak tasarım hayata geçirilir. Planlanan tasarımın hayata geçirilmesi projenin birebir alana aplike edilmesi ile sağlanır. Daha önceden bildiğiniz bir bahçede yapılacak iyi bir planlama sürprizleri dahi dikkate almıştır. 

 

Bahçe alanlarının turizm girdilerine yararı göz ardı edilemez.

Peyzaj uygulamalarında altyapı ve klimatik etkiler oldukça önemlidir. Mevcut toprak yapısı, kullanılacak su kalitesi, drenaj, rüzgar yönü, tuzluluk vb kriterler ileride oluşacak bakım maliyeti ve iş gücünü oldukça  etkiler. Bu nedenle bu etkilerin düzenlenmesi yada bu etkilere dayanıklı plantasyonun planlanması şarttır. Yapılan tasarımlarda mutlaka belirli noktalarda vurgular yaratarak görselliğe katkıda bulunulmalıdır. Turizm tesislerinde sunulan hizmetin yanı sıra, yer alan  geniş ve rengarenk bahçe alanları misafirlerin tatillerini daha keyifli geçirmesini ve tesisin onlar için vazgeçilmez olmasını sağlar. 

 

Bakım çalışmaları

Uzun vadede sağlıklı yeşil alanlar elde etmenin yolu, etkin takip ve doğru bakım çalışmalarıdır. Belirli bütçe kapsamında değerlendirilen bakım çalışmaları bitkinin türü ve bulunduğu döneme göre değişiklik gösterir. Bitkiler dinlenme dönemi dediğimiz kış aylarında Yaz aylarına göre daha az bakıma ihtiyaç duyarlar. Çünkü havaların soğuması ile birlikte bitki uykuya yatar. (Dormansi) Yaz ayları ise yoğun bakım uygulamalarının olduğu aylardır. Havaların ısınmasıyla birlikte çimler büyür, ağaçlar filizlenir doğa sürekli kendini yenileme çabasındadır. Bununla beraber bitkiler daha fazla suya, daha fazla besine, kısacası ilgiye ihtiyaç duyacaklardır. Bu aylar mantari hastalıkların ve zararlıların çoğaldığı aylardır. Etkin takip sonucu bitkide oluşabilecek olumsuzları önceden fark edip müdahale şansınız olabilir. Mevcut toprağın ve kullanılan suyun kalitesi de oldukça önemlidir. Bu bağlamda belirli periyotlarda toprak ve su analizleri alınması bitki besleme programları oluşturmanıza yardımcı olur.

 

Bitki besleme programları oluşturma zorunluluğu

Bu programlar sayesinde bitkinin ihtiyaç duyduğu makro ve micro besin elementlerini sağlamış sağlıklı ve yeşil alanlar elde etmiş olursunuz. Bahçenin sağlıklı kalabilmesi ve geresiz işgücünün önüne geçmek için gereksinim duyulan ekip ve ekipmanların zamanında sağlanması bahçe alanlarının ömrünü uzatacaktır. Bitkisel bakım çalışmalarının yanında bu bakımı yapmakta kullandığımız ekipmanların bakımı da oldukça önemlidir. Çünkü zamanında ve doğru yapılmayan bakımlar bitkiye yarardan çok zarar verir. Kullanmış olduğumuz malzemeleri kullanım sonrası genel temizliğini yapıp bunun dışında rutin bakımlarını da takip etmeliyiz. İşin özüyse yatırımcının konuya vermiş olduğu önemde yatmaktadır. Bu ilgi ve önem tasarımların kalitesini artırmakla beraber çalışanın gelişimine olanak sağlıyor. Sonuç olarak da misafir memnuniyetine de katkıda bulunuyor. Bence firma yararlılığının ve mesleki gelişimin en etkin yolu, bu işi iyi yapan bir sektörde çalışmaktır. Turizm sektörü de bu iş kollarından biri. Kendimi bu yönden de oldukça şanslı hissetmekteyim. Bir turizm tesisinin inşaatından işletme aşamasına kadar birçok evresinde peyzaj mimarlığın nasıl gerekli olduğunu yaşayarak gördüm. 

 

Lykia World Links Golf  Antalya’da işe şantiye döneminde başladım şu an üç yaşında bir peyzajımız var. Gözleriniz önünde gelişen ve büyüyen bir peyzaj... Büyütmek için bir çok zorluklara göğüs gerdiğiniz bir çocuk gibi...

 

yazar:  Murat Çelik

CEVAP VER